De sleutel tot maximale energie-efficiency

Rookgaskoelers zijn voor grootverbruikers van energie hét middel om effectief te besparen. Een rookgaskoeler die de warmte van hete rookgassen overbrengt op het verwarmingssysteem, kan al 20% energiebesparing opleveren. Die besparing loopt verder op door installatie van een rookgascondensor: de energienota kan dan gemakkelijk 30% lager uitvallen. De functie van een rookgaskoeler of condensor is dus van doorslaggevend belang voor de effectiviteit van een WKK-installatie. Daarom hanteert Enalco dezelfde hoge maatstaven die ú ook hanteert, als leverancier of installateur.

In nauw overleg met installateur en eindverbruiker bepalen we de best denkbare oplossing, op basis van alle specificaties. Elke wisselaar stelt immers weer andere eisen. Die betrouwbare adviezen over de optimale oplossing zijn bij Enalco standaard. Als specialisten in rookgaskoelers en condensors weten we dat goed meedenken in het voortraject zich altijd uitbetaalt: in een betere kwaliteit van de eindoplossing. De nieuwste inzichten op het gebied van berekeningen dragen bij aan een optimaal thermisch ontwerp, dat beantwoordt aan elke eis.

Nieuwste technieken

De productie van rookgaskoelers en condensors staat bij Enalco op hoog niveau. De nieuwste technieken en technologieën komen eraan te pas om een perfect eindresultaat te waarborgen. Rondlassen bijvoorbeeld, wat leidt tot een hogere kwaliteit van de lasverbindingen. Op het gebied van materialeninkoop doet Enalco geen enkele concessie. Voor een rookgaskoeler of condensor die jarenlang probleemloos moet functioneren, is materiaal van de beste kwaliteit immers een doorslaggevende factor.

Bedrijfszeker voor jaren

De praktijk wijst uit dat Enalco ook qua duurzaamheid een toonaangevende leverancier is. Bedrijfszekerheid staat voorop. Ook op de langere termijn. Rookgaskoelers en rookgascondensors van Enalco kunnen altijd eenvoudig worden geïnspecteerd aan de rookgaszijdige kant, om de levensduur te optimaliseren. Pas als na een uitvoerige laatste interne controle blijkt dat een product is geconstrueerd volgens de specificaties, zijn rookgaskoelers en rookgascondensors klaar om te worden geïnstalleerd.